Υπηρεσίες

Κατασκευή & Εμπορία Μουσικών Οργάνων & Εξοπλισμού

.

Ειδικές Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε ειδικές κατασκευές ηλεκτρικής κιθάρας, συντηρίσεις, επιδιορθώσεις και σετάρισμα.